Nasza planeta

Populacja Ziemi z roku na rok jest coraz liczniejsza, a nasza planeta staje się coraz bardziej wyeksploatowana. W przyszłości będziemy potrzebować alternatywy dla niej, przed nami trudne zadanie, które będzie wymagać zbadania milionów układów we wszechświecie w poszukiwaniu warunków umożliwiających kolonizację.

Projekt

Planujemy zbierać niezbędne dane za pomocą podłączonych do komputera pokładowego czujników tlenu, metanu, wilgotności powietrza, promieniowania UV, temperatury i ciśnienia. Dokładniejsze badanie składu powietrza oraz ultrafioletu, a także pracę całego systemu umożliwi nam zastosowanie autorskiego systemu lądowania i obudowy o otwartej konstrukcji. Dane zebrane podczas lotu planujemy przeanalizować pod kątem możliwości istnienia życia na danej planecie. Wykrycie metanu mogłoby wskazywać na obecność substancji organicznych, które podczas rozkładu uwalniają ten związek do atmosfery, natomiast pomiar tlenu, jednego z produktów fotosyntezy, pozwoli zidentyfikować występowanie roślin na planecie. Dzięki pomiarowi wilgotności powietrza, będziemy mogli sprawdzić podstawowy warunek istnienia życia, czyli obecność wody. Mierzenie temperatury, ciśnienia oraz promieni UV jest również niezbędnym elementem, dzięki któremu możliwe będzie określenie przyjazności planety dla człowieka. Po pozytywnym wyniku naszych badań można by było przystąpić do dokładniejszej analizy planety (np za pomocą łazików).